Thursday, June 30, 2011

next nest


singing to the balconies

strife narrows

timbre

one quibbles

nemesis revealed

leaves

noches de acrimonia


♦♦
♦♦

fantasy

fantasy

fantasy

|̵̶̱̙̜̟̣͕͙̰̽ͮ̔͗͑ͩ͗̂ͯ̊͌̒̑ͭ͗ͨ͗̕͠ͅ|̴̸̨̰̤̣̣͔͚͛ͦ̅̽ͭ̇̋͐̊ͫ̌ͣͫͨ͘͠

Wednesday, June 29, 2011

Rybka

Ośmiorniczka- projekt

mazjaki


Takie "dzieła" mogę cykać na metry, ale czy to się komuś podoba ?
Piszę po polsku i tylko będę pisać w tym języku- dlatego prosiłam o zainstalowanie na tej stronie tłumacza.
Swoich tekstów prozy, ani wierszydeł nie mogę wstawiać- nikt nie zrozumie :))
Pozdrawiam tych , którzy zrozumieli mój tekst.

five years of gammm five years of gammm:

see here


Tuesday, June 28, 2011

o.k.t.o.k.t.: w.a.n.t.t.
(kaf rec.)


messianic punk. what? yes folks, but this messiah melted down with his career near its peak. close to god, close to the top, or whatever you call it, and then with a collective slap in the face to his fans, he says, "i'm taking a dive cumpa."

of course, the last tracks --without r.pit, totally boring-- are hypnotic instrumentals.

walter plays kraftwerk

.
walter plays kraftwerk - ídem
divvyy r.


take this! not choose this one but a classic kraftwerk album of covers. in this case is the organ of walter, who brings a kraftwerk ocean, like ralf & florian emerged as the night sea divers, covered with seaweed, strange humming melodies, melodies that shimmer in the black which is black noise this little world-reality.
*

Space Debris